BLOG

ถ้าโลกคือกระจกสะท้อนตัวตนของเรา

283 days ago

LIFE UNIVERSITY


Image title

ถ้าเรามองว่าโลกนี้เป็น"กระจก" 
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ เป็นเหมือนกระจก
ที่ส่องสะท้อนเพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเอง

ทุกภาพที่เราเห็น ทุกเสียงที่เราได้ยิน
ทุกความรู้สึกที่เราได้สัมผัส มีความหมาย
เป็นความปรารถนาดีที่โลกใบนี้
ต้องการบอกอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าแก่เรา

หากเราตั้งคำถามกับตัวเองว่า 
ในทุกๆขณะ ทุกๆเหตุการณ์ ทุกๆผู้คน 
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา "ต้องการบอกอะไรเรา" 
เราจะจดจ่ออยู่กับการเฝ้าสังเกตตัวเอง มากกว่าการจ้องจับผิดคนอื่น 
เราจะเรียนรู้ เข้าใจ และเติบโตในทุกๆขณะ!!

โลกใบนี้ต้องการให้เรา...เป็นเราที่ดีที่สุดเสมอ!!
เพียงแค่เราเต็มใจ และอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนๆนั้น 

แล้วโลกจะทำหน้าที่ส่งทรัพยากรต่างๆเพื่อมาสนับสนุนเรา 

ให้ทำในสิ่งๆนั้นได้สำเร็จ

โลกใบนี้รักเรา ทุกอณูของอากาศที่เราหายใจ 
ทุกตารางนิ้วของพื้นดินที่เราเหยียบย่าง 
ทุกโมเลกุลของน้ำที่เราได้กิน ดื่ม ใช้ 
ทุกสัมผัสเป็นความรักและความปรารถนาดีของโลกที่มีต่อเรา

เราคือโลกและโลกคือเรา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกมี คือสิ่งที่เรามี
เพราะความจริงแล้วทั้งโลกและเรา
เป็นส่วนหนึ่งของซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์!!


UPCOMING EVENTS

AUG 04 Inspiring & Nurturing Parenting
หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
SEP 01 Finding Life Purpose & Passion
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5
SEP 15 Ignite Your Life
โรงแรมรามาการ์เดน ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 1
SEP 29 Perfect Health
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
OCT 06 Finding Life Purpose & Passion
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5
OCT 17 The Outstanding Achievers Camp (OAC)
วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
NOV 03 Mindsets of Excellence
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5
NOV 17 Perfect Relationship
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5
DEC 07 Therapeutic Coaching
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์