ตารางการจัดสัมมนา UPCOMING EVENTS

2020 FEB 28 FRI Finding Life Purpose & Obsession เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต INFO
2020 MAR 20 FRI Leader Training Camp (LTC) สีดารีสอร์ท จ.นครนายก INFO
2020 APR 29 WED The Outstanding Achievers Camp Xtreme (OAC Xtreme) สีดารีสอร์ท จ.นครนายก INFO