ตารางการจัดสัมมนา UPCOMING EVENTS

2019 NOV 08 FRI Perfect Relationship อาคารไทยซัมมิต ชั้น 8 ห้องวิวัฒนชัย INFO
2019 NOV 22 FRI Ignite Your Life Golden Tulip Sovereign hotel INFO
2019 NOV 29 FRI Finding Life Purpose & Obsession เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
2019 DEC 06 FRI Psycho Therapeutic Coaching เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
2020 MAR 20 FRI Leader Training Camp (LTC) สีดารีสอร์ท จ.นครนายก INFO
2020 APR 29 WED The Outstanding Achievers Camp (OAC) สีดารีสอร์ท จ.นครนายก INFO