COURSE

คอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำจากประสบการณ์ตรงของ Coach Vas

หัวใจสำคัญของคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำ (3วัน 2คืน)

Image title

  • คนเรามักจะอยู่ในบทบาทของตัวเองนานเกินไปและกลายเป็นความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ขาดการใส่ใจกัน ผู้นำจึงไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้ และพบกับความยากลำบากในการกระตุ้นตัวเอง

  • เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันผู้คนกลับไม่มีแรงจูงใจในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้นำที่มีแนวคิดแบบนี้มักจะประสบกับความยากลำบากในการมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะพวกเขาขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและขาดความกล้าที่จะลองประพฤติตนในวิธีใหม่ๆ

  • หัวหน้าที่เข้มงวดและเผด็จการ จะเหมาะกับคนยุคเก่าซึ่งใช้ไม่ได้ผลแล้วกับคนในยุคปัจจุบัน 

  • คนส่วนมากมักไม่มีแรงจูงใจจากภายใน พวกเขามักทำงานเท่าเงินเดือน หัวหน้าจะนำส่วนที่ดีที่สุดของพนักงานออกมาได้ยาก

  • ผู้นำที่ยังไม่พร้อมจะคิดในระดับสูงและไม่มีความสามารถในการวางแผนองค์กรรวมไปถึงไม่ทราบความต้องการของตลาด หรือบางคนไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการคิดได้ไกลกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

  • อาการที่เรียกว่า “กังฟู มาสเตอร์ ซินโดรม” คือไม่สนใจเรื่องของขั้นตอนการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเอกสาร ไม่แบ่งปันความสำเร็จให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกไม่ปลอดภัยและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่โฟกัสภาพรวม และไม่มีการวางแผนองค์กรในระยะยาว วิสัยทัศน์ในการทำงานคับแคบ

  • การไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่าโค้ชชิ่งเลยให้คำแนะนำผู้อื่นไปโดยปราศจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน บอกและแนะนำโดยไม่รู้วิธีดึงความคิดของผู้อื่นออกมา และเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะหงุดหงิด เกิดผลเสียตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ เนื่องจากหัวหน้าไม่สามารถสื่อสารกับเขาหรือแนะนำเขาได้ เป็นต้น


Image title


รายละเอียดของคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำตลอด 3 วันวันที่ 1: การตระหนักรู้ตนเองและผู้อื่นในเชิงลึก
ทำไมการเข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำจึงเป็นเรื่องจำเป็น?
การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การเห็นชอบ / การยอมรับ
ทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ อะไรทำให้ฉันมีบุคลิกและพฤติกรรมเช่นนี้?
ทำไมพวกเขาถึงเป็นคนแบบนั้น อะไรทำให้พวกเขามีความคิดและพฤติกรรมในแบบที่เขาเป็นอยู่?
ฉันจะแก้ไขและเรียนรู้ใหม่ได้อย่างไร / ฉันจะเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของฉันใหม่ได้อย่างไร ฉันจะเอาชนะสิ่งที่หยุดฉันจากการเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้อย่างไร ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้หรือไม่?

การเป็นผู้นำที่โดดเด่นมีความหมายว่าอย่างไร?

ฉันจะเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างและกลายเป็นแบบพวกเขาได้อย่างไร?

วันที่ 2: การปฏิบัติและกลยุทธ์ของแนวความคิด และกระบวนการรูปแบบของการเป็นผู้นำแบบแอลฟา (ALPHA Leadership Model)

หลักสูตรพัฒนาผู้นำตามศาสตร์ NLP ได้ช่วยให้หลายประเทศในยุโรปและอเมริกาพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที กระบวนการทางความคิดของผู้นำเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความสามารถของผู้นำให้คิดได้หลากหลายระดับ, รู้จักการวางแผน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

ฝึกการเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำเอาจุดเด่นในตัวพวกเขาออกมา กระบวนการการฝึกแบบนี้ทำให้ผู้นำมีเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนา (แทรกแซงเพื่อพัฒนา) และเครื่องมือในการจัดการทางความคิด ปลุกจิตวิญญาณของผู้ชนะในตัวทุกคนออกมา

วันที่ 3: การบูรณาการความรู้, ความคิด และการวางแผนเพื่อกระบวนการ NLP

คอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำของเราจะทำให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงตั้งมาตรฐานหรือความคาดหมายไว้ต่ำ และเรียนรู้วิธีการที่จะยกมาตรฐานเหล่านั้นให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

สร้างและปลูกฝังความคิดแบบผู้ชนะ (Winning Mindsets) ให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ความสำเร็จกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

เห็นคุณค่าของความเป็นผู้นำและการโค้ชเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่อยู่ในระดับสูง (peak performance) อันจะนำไปสู่การพาองค์กรประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ได้ตั้งเป้าไว้

เพิ่มความมุ่งมั่น 100% และทำให้เกิดความมุ่งมั่น 100% ในทุกๆ สิ่งคนที่คุณกำลังเป็นคนนำอยู่

Winning Mind-set (แนวคิดของผู้ชนะ) มุ่งความสนใจไปยังมาตรฐานที่สูงที่สุด เพื่อให้ตัวเองและลูกทีมสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้โดยไม่ลืมวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้แม้จะต้องอดทนอดกลั้นมากน้อยแค่ไหนก็ตาม 

จัดเตรียมและนำเสนอแผนความคิดและแผนปฏิบัติการเพื่อให้ตัวเองและลูกทีมสามารถก้าวไปสู่จุดหมายที่หวังไว้

นอกจากจะได้ทราบพื้นฐานเบื้องต้นของ NLP แล้ว ผู้เข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำยังจะได้สัมผัสกับความคิดและแง่คิดแบบใหม่ในสภาพแวดล้อมเชิงโต้ตอบ ดังคำกล่าวที่ว่า “การเรียนรู้โดยการลงมือทำ” การบรรยายจะเน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดImage title


การลงทะเบียน

  การลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำ
   
  Leader Training Camp, LTC “รุ่นที่ 10 "

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม)


  จัดวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2563 (3วัน 2คืน)

  ที่ MAX สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก


  ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิ๊กลงทะเบียน LTC "รุ่นที่ 10" ได้ตามปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

  2. โอนชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 12,900 บาท 

       ชื่อบัญชี บริษัท มายด์ แอดเวนเจอร์ เอ๊กซ์สตรีม จำกัด

       "บัญชี ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 051-147551-1” 

       ชำระเงินภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

  3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: INFO@LPT.CO.TH

      และท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

  4. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรหัสเข้างานก่อนวันเข้าแคมป์อย่างน้อย 2 วันทำการ

  5. การเตรียมตัวและการแต่งกาย คลิ๊กที่นี่

  6. จุดขึ้นรถบัส สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถบัสของแคมป์ 

       พบกันที่ ถ.อังรีดูนังต์ ฝั่งเดียวกับสภากาชาดไทย วันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 05:00

      Google map: คลิ๊กที่นี่


  Tel:   02-026-3369, 098-8280121

  E-mail: INFO@LPT.CO.TH

  Line ID: @Lifeuni

  Facebook: MIND Adventure Xtreme