COURSE

คอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำจากประสบการณ์ตรงของ Coach Vas

หัวใจสำคัญของคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำ (3วัน 2คืน)

Image title

  • คนเรามักจะอยู่ในบทบาทของตัวเองนานเกินไปและกลายเป็นความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ขาดการใส่ใจกัน ผู้นำจึงไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้ และพบกับความยากลำบากในการกระตุ้นตัวเอง

  • เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันผู้คนกลับไม่มีแรงจูงใจในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้นำที่มีแนวคิดแบบนี้มักจะประสบกับความยากลำบากในการมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะพวกเขาขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและขาดความกล้าที่จะลองประพฤติตนในวิธีใหม่ๆ

  • หัวหน้าที่เข้มงวดและเผด็จการ จะเหมาะกับคนยุคเก่าซึ่งใช้ไม่ได้ผลแล้วกับคนในยุคปัจจุบัน 

  • คนส่วนมากมักไม่มีแรงจูงใจจากภายใน พวกเขามักทำงานเท่าเงินเดือน หัวหน้าจะนำส่วนที่ดีที่สุดของพนักงานออกมาได้ยาก

  • ผู้นำที่ยังไม่พร้อมจะคิดในระดับสูงและไม่มีความสามารถในการวางแผนองค์กรรวมไปถึงไม่ทราบความต้องการของตลาด หรือบางคนไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการคิดได้ไกลกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

  • อาการที่เรียกว่า “กังฟู มาสเตอร์ ซินโดรม” คือไม่สนใจเรื่องของขั้นตอนการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเอกสาร ไม่แบ่งปันความสำเร็จให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกไม่ปลอดภัยและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่โฟกัสภาพรวม และไม่มีการวางแผนองค์กรในระยะยาว วิสัยทัศน์ในการทำงานคับแคบ

  • การไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่าโค้ชชิ่งเลยให้คำแนะนำผู้อื่นไปโดยปราศจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน บอกและแนะนำโดยไม่รู้วิธีดึงความคิดของผู้อื่นออกมา และเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะหงุดหงิด เกิดผลเสียตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ เนื่องจากหัวหน้าไม่สามารถสื่อสารกับเขาหรือแนะนำเขาได้ เป็นต้น


Image title


รายละเอียดของคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำตลอด 3 วันวันที่ 1: การตระหนักรู้ตนเองและผู้อื่นในเชิงลึก
ทำไมการเข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำจึงเป็นเรื่องจำเป็น?
การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การเห็นชอบ / การยอมรับ
ทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ อะไรทำให้ฉันมีบุคลิกและพฤติกรรมเช่นนี้?
ทำไมพวกเขาถึงเป็นคนแบบนั้น อะไรทำให้พวกเขามีความคิดและพฤติกรรมในแบบที่เขาเป็นอยู่?
ฉันจะแก้ไขและเรียนรู้ใหม่ได้อย่างไร / ฉันจะเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของฉันใหม่ได้อย่างไร ฉันจะเอาชนะสิ่งที่หยุดฉันจากการเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้อย่างไร ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้หรือไม่?

การเป็นผู้นำที่โดดเด่นมีความหมายว่าอย่างไร?

ฉันจะเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างและกลายเป็นแบบพวกเขาได้อย่างไร?

วันที่ 2: การปฏิบัติและกลยุทธ์ของแนวความคิด และกระบวนการรูปแบบของการเป็นผู้นำแบบแอลฟา (ALPHA Leadership Model)

หลักสูตรพัฒนาผู้นำตามศาสตร์ NLP ได้ช่วยให้หลายประเทศในยุโรปและอเมริกาพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที กระบวนการทางความคิดของผู้นำเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความสามารถของผู้นำให้คิดได้หลากหลายระดับ, รู้จักการวางแผน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

ฝึกการเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำเอาจุดเด่นในตัวพวกเขาออกมา กระบวนการการฝึกแบบนี้ทำให้ผู้นำมีเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนา (แทรกแซงเพื่อพัฒนา) และเครื่องมือในการจัดการทางความคิด ปลุกจิตวิญญาณของผู้ชนะในตัวทุกคนออกมา

วันที่ 3: การบูรณาการความรู้, ความคิด และการวางแผนเพื่อกระบวนการ NLP

คอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำของเราจะทำให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงตั้งมาตรฐานหรือความคาดหมายไว้ต่ำ และเรียนรู้วิธีการที่จะยกมาตรฐานเหล่านั้นให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

สร้างและปลูกฝังความคิดแบบผู้ชนะ (Winning Mindsets) ให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ความสำเร็จกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

เห็นคุณค่าของความเป็นผู้นำและการโค้ชเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่อยู่ในระดับสูง (peak performance) อันจะนำไปสู่การพาองค์กรประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ได้ตั้งเป้าไว้

เพิ่มความมุ่งมั่น 100% และทำให้เกิดความมุ่งมั่น 100% ในทุกๆ สิ่งคนที่คุณกำลังเป็นคนนำอยู่

Winning Mind-set (แนวคิดของผู้ชนะ) มุ่งความสนใจไปยังมาตรฐานที่สูงที่สุด เพื่อให้ตัวเองและลูกทีมสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้โดยไม่ลืมวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้แม้จะต้องอดทนอดกลั้นมากน้อยแค่ไหนก็ตาม 

จัดเตรียมและนำเสนอแผนความคิดและแผนปฏิบัติการเพื่อให้ตัวเองและลูกทีมสามารถก้าวไปสู่จุดหมายที่หวังไว้

นอกจากจะได้ทราบพื้นฐานเบื้องต้นของ NLP แล้ว ผู้เข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำยังจะได้สัมผัสกับความคิดและแง่คิดแบบใหม่ในสภาพแวดล้อมเชิงโต้ตอบ ดังคำกล่าวที่ว่า “การเรียนรู้โดยการลงมือทำ” การบรรยายจะเน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดImage title


การลงทะเบียน

  การลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมทักษะการเป็นผู้นำ
   
  Leader Training Camp, LTC “รุ่นที่ 10 "

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม)


  รับจำนวนจำกัด

  จัดวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2563 (3วัน 2คืน)

  ที่ MAX สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก


  ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิ๊กลงทะเบียน LTC "รุ่นที่ 10" ได้ตามปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

  2. การเดินทาง

      เดินทางด้วยรถบัสที่บริษัทจัดให้

      พบกันที่ ถ.อังรีดูนังต์ ฝั่งเดียวกับสภากาชาดไทย วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 05:00

      ดู Google map ถ.อังรีดูนังต์  คลิ้กที่นี่

  3. โอนชำระค่าลงทะเบียนที่"บัญชี ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 051-147551-1” 

    ชื่อบัญชี บริษัท มายด์ แอดเวนเจอร์ เอ๊กซ์สตรีม จำกัด จำนวน 12,900บาท

      ชำระเงินภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

  4.ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail:INFO@LPT.CO.TH

      และท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

  5. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรหัสเข้างานก่อนวันเข้าแคมป์อย่างน้อย 1สัปดาห์

  6. การเตรียมตัวและการแต่งกาย คลิ้กที่นี่

  Tel:   02-026-3369,098-8280121,

  E-mail: INFO@LPT.CO.TH

  Line ID: @Lifeuni

  Facebook: Life Uni


                                 


        

         

              Image title