Life University

Image title

Life University เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของอาจารย์ Vas ที่ว่า

“One day all human being will have a sense of graduating from life and live every moment as a celebration and blessing.”

“วันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะใช้ทุกช่วงขณะของชีวิตให้เป็นดั่งการเฉลิมฉลองและพรอันประเสริฐ”

เพื่อสร้างภาพฝันนี้ให้เป็นจริง เราได้จัดการอบรมให้กับผู้คนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายในคอร์ส 3 วันที่มีชื่อว่า Finding Life Purpose & Passion หรือที่เราเรียกว่าคอร์ส PP
เราเริ่มต้นคอร์ส PP ครั้งแรกวันที่ 3-5 เมษายน 2558
จากวันนั้นถึงวันนี้มีผู้เข้าอบรมกับเรามาแล้วมากกว่า 2 หมื่นคน และเรายังคงทำอย่างต่อเนื่อง


เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำจะสามารถยกระดับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน


COACH VAS

Image title


COACH VAS

Coach Vas เป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดีย วาสเคยเป็นทหาร เพราะมันคือทางเดียวที่เขา สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และในกองทัพสิงคโปร์นี่เอง เป็นสถานที่บ่มเพาะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการฝึกฝนผู้คน มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ก่อนที่จะได้รู้จักกับ NLP

NLP เปลี่ยนชีวิตของวาสเมื่อเขาได้รับมอบหมายพานักกีฬายิงปืนของกองทัพให้เป็นแชมป์อาเซียน ในปี ค.ศ. 2000 เวลานั้นประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 7 จาก 10 ประเทศและเงื่อนไขพิเศษที่เป็น อุปสรรคของเขาคือ กว่าครึ่งหนึ่งในทีมจะต้องเป็นทหารอายุ 19 ปี ที่ไม่มีประสบการณ์การยิงปืน

โค้ชวาสเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาวิธีฝึกทีมให้ได้แชมป์ เขาได้นำศาสตร์ด้านจิตวิทยามาใช้ในการฝึก แต่ผลงานที่ดีที่สุดตอนนั้นคือ อันดับที่ 4 ในปี ค.ศ. 2001 ในเวลาต่อมาโค้ชวาสได้รู้จักกับ NLP จากลูกน้องคนสนิท เขาไม่รอช้า รีบเข้าอบรม NLP ทันทีและนำศาสตร์ NLP มาใช้ในการฝึกทีมยิงปืน

ในปี ค.ศ. 2002 โค้ชวาสรู้สึกเหมือนกับได้เกิดใหม่ ที่ได้พาทีมสิงคโปร์ได้แชมป์ โดยใช้เวลาฝึกเพียง 6 เดือน เอาชนะทีมอื่นที่มีประสบการณ์เป็นสิบๆ ปีได้ จากวันนั้นถึงวันนี้นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ที่โค้ชวาสเป็นสะพานเชื่อมต่อผู้คนจากที่ที่พวกเขาอยู่ ไปยังเป้าหมายที่พวกเขาต้องการเป็นจำนวน หลายหมื่นคนจากหลายๆประเทศ


ประวัตขิองเทรนเนอร์ Mr. Vasanth Gopalan ( Coach Vas)

คุณสมบัติ


  • ที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอน Neuro-Linguistics Programming (NLP) รับรองโดยสถาบัน NLP University และ  American Board of NLP

  • ผู้ฝึกสอน Hypnotherapy ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnotherapy และ American Council of Hypnotist Examiners

  • Clinical Hypnotherapist ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Council of Hypnotist Examiners

  • สมาชิกของ American Council of Hypnotist Examiners

  • ผู้ฝึกสอน Time Line Therapy ได้รับการรับรองจาก Time Line Therapy Association, US

  • ผู้ฝึกสอนการเดินลุยไฟ ได้รับการรับรองจาก Fire-Walking Institute Research & Education (FIRE) จาก Texas, USA (สถาบันเดียวกันกับที่ Anthony Robbins เรียน)

  • อนุปริญญาสาขา Applied Psychology (Counseling และ Communication)

  • ประสบการณ์ 30 ปี ในการเป็นผู้นำและจัดการกองทัพสิงคโปร์  


ประวัติโดยย่อ  

   เมื่อคณุอายุ 46 ปี คนจำนวนไม่น้อยคงกำลังวางแผนเรื่องการเกษียณอายุแต่นั่นไม่ใช่กับวาส สำหรับเขา ตอนอาย ุ46 ปี เป็นช่วงเวลาที่เขาได้เกิดใหมอ่ีกครั้ง เพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้จักกับ NLP เขาได้เริ่มชีวิตใหม่ ในการช่วยเหลือผู้คนและองค์กรต่างๆ ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตนเอง  
   งานแรกของวาสเริ่มต้นที่กองทัพ สิงคโปร์เมื่อเขาต้องทำการฝึกสอนเหล่าทหารรุ่นใหมเ่พื่อลงแข่งขันยิงปืน ASEAN Armies Rifle Meet ในปี 2001 ผลลัพธ์ คือทีมยิงปืนของสิงคโปร์เป็น แชมป์ของการแขง่ขันปี 2002   
ตลอด 14 ปี ที่ผ่านมา วาสได้เป็นที่ปรึกษาและทำการฝึกอบรมให้กับบุคคลตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงองค์กรชั้นนำทั่วทั้งเอเชียโดยใช้วิธีการของ NLP, Hypnotherapy, Time Line Therapy และ จิตวิทยา ผสานเข้ากับ ประสบการณ์ 30 ปี ในการเป็นผู้นำกองทัพสิงคโปร์  การอบรมของวาสนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก เขาพาผู้เข้าอบรมผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เปรียบเสมือน ปัญหาจริงๆที่พวกเขากำลังเผชิญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมทำลายขีดจำกัดตา่งๆ เช่น การเดินลุยไฟ, การเดินลุยเศษแก้ว, การหักธนูด้วยคอ, การใช้เข็มเจาะร่างกาย  และการงอแท่งเหล็กเป็นต้น


องค์กรชั้นนำฝีึกอบรมกับวาส 

1. NTUC Income Insurance คือหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของวาส เขารับหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา, เทรนเนอร์และโค้ชให้กับบริษัท NTUC Income ซึ่งเป็นบริษัทประกันท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2008 และ 2009 ซึ่งส่งผลให้บริษัท NTUC Income สามารถก้าวขึ้นมาเป็นที่ 1 แซงหน้าบริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่าง AIA, Prudential หรือ Great Eastern ฯลฯ 


2. รูปแบบการฝึกของเขาถูกนำไปใช้ในกองทัพสิงคโปร์ (Singapore Armed Forces, SAF) ซึ่งได้แก่ 

    a. The SAF Provost Formation 
    b. The Singapore Artillery 
    c. The SAF Transport Formation 
    d. The SAF Shooting Contingent 
    e. The SAF Supply & Transport Centre 


3. ฝึกโปรแกรม NLP ประยุกต์ ให้กับ

    a. The SAF Provost Formation 
    b. The SAF Basic Military Training Centre 
    c. The SAF Warrant Officers & Specialists School 
    d. The SAF Ordnance & Engineering Training Institute 
    e. The Singapore Artillery Headquarters 
    f. The SAF Transport Formation 
    g. The SAF Engineer Formation
    h. The SAF Army Fitness Centre 
    i. SAF 6&9 Division Half-Marathon Teams 
    j. The SAF Supply & Transport Centre 
    k. The Artillery Institute 
    l. National Day Parade Exco 2008 ‟ Sales Training for the Sponsorship Sub-committer


4. องค์กรชั้นนำอื่นๆ เช่น


    a. The Chevons ‟ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการ และทักษะระหว่างบุคคล 
    b. The People Association Youth Movement ‟ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะระหว่างบุคคล 
    c. Saxon Financials ‟ การประยุกต์ใช้ NLP กับการค้าขายอัตราแลกเปลี่ยน (Forex Trading) 
    d. Marshal Cavendish Business Information Pte Ltd 
    e. Shell Malaysia 
    f. IPP Financial Advisor Pte Ltd 
    g. Peter Tan Organization ‟ Insurance (Prudential) 
    h. Great Eastern Life 
    i. AIA Life Insurance Singapore 
    j. Propnex Real Estate Singapore 
    k. ERA Real Estate Singapore 


5. องค์กรทางด้านกีฬา


    a. SAF Shooting Contingent  - ตั้งแต่ป่ี 2009 จนถึงปัจจุบันด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม 
    b. National Cyber Game Team in a World Meet ‟ ได้อันดับที่ 2 
    c. SAF Sports Association Soccer Team 2005 ‟ เป็นแชมป์ 
    d. St. Andrews Sec School Rugby ‟ แชมป์ 2 สมัย
    e. St. Andrews Junior College Rugby ‟ เป็นแชมป์หลังจากห่างหายมานานถึง 17 ปี f. St. Andrews Sec School Hockey ‟ เป็นแชมป์ครั้งแรกของประวัติศาสตร์โรงเรียน 
    g. St. Anthony’s Cannosian Badminton 
    h. St. Joseph’s Junior School Rugby 
    i. Bedok View Sec School Sepak Takraw 
    j. Bedok View Sec School Soccer 
    k. Bedok View Sec School “at risk students” ‟ OAC (Outstanding Achievers Camp) 
    l. Monfort Secondary School ‟ OAC 
    m. West View Primary School - OAC 
    n. ฝึกสอนให้กับอาจารย์ในหลายๆโรงเรียนของประเทศมัลดี่ฟ   และอื่นๆอีกมากมาย…

CONTACTImage title
37 ซอยพหลโยธิน 11, ถนนพหลโยธิน,แขวงพญาไท, เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400.
02-0263369,098-8280121
จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
info@lpt.co.th
http://www.lpt.co.th
@lifeuni
LeadingPerformanceTH

Image title