COURSE

สิ่งที่สำคัญของการอบรมการเป็นผู้นำ (3วัน 2คืน)

Image title

 • คนเรามักจะอยู่ในบทบาทของตัวเองนานเกินไปและกลายเป็นความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ขาดการใส่ใจกัน ผู้นำจึงไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้ และพบความยากลำบากในการกระตุ้นตัวเอง

 • เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้คนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่มีแนวคิดแบบนี้มักมีความยากลำบากในการมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การไม่ยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนและการประพฤติตนในวิธีการใหม่ๆ

 • หัวหน้าแบบที่เข้มงวดและเผด็จการ จะเหมาะกับคนยุคเก่าซึ่งใช้ไม่ผลแล้วในตอนนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม คนเราจึงไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าจะทำ

 • คนส่วนมากไม่มีแรงจูงใจจากภายใน พวกเขามักทำงานเท่าเงินเดือน หัวหน้าจะนำส่วนที่ดีที่สุดของพนักงานออกมาได้ยากมาก

 • ผู้นำที่ยังไม่พร้อมที่จะคิดในระดับสูง และไม่มีความสามารถในการวางแผนองค์กร และ ความต้องการทางตลาด บางคนไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการคิดได้ไกลกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

 • อาการที่เรียกว่า “กังฟู มาสเตอร์ ซินโดรม” คือไม่สนใจเรื่องขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ไม่แบ่งปันความสำเร็จให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกไม่ปลอดภัยและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่โฟกัสภาพรวม และการวางแผนองค์กรในระยะยาว วิสัยทัศน์ในการทางานคับแคบ

 • การไม่รู้ว่า การโค้ชจริงๆคืออะไร เลยให้คำแนะนำไปอย่างง่ายดาย บอกและแนะนำโดยได้รู้วิธีการดึงความคิดของผู้อื่นออกมา และเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะหงุดหงิด มีการสูญเสียคนที่มีความรู้ ความสามารถ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับเขาหรือ โค้ชเขาได้ และอื่นๆ อีกมากมาย


Image title

สิ่งที่เกิดขึ้นในการอบรม

วันที่1: การตระหนักรู้ของตนเอง และผู้อื่นในเชิงลึก

ทำไมถึงมีความจำเป็นในการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ?

การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การเห็นชอบ / การยอมรับ

ทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ อะไรทำให้ฉันมีบุคลิกและพฤติกรรมนี้?

ทำไมพวกเขาถึงเป็นคนแบบนั้น อะไรทำให้พวกเขามีความคิดและพฤติกรรมแบบที่เขาเป็นอยู่?

ฉันจะแก้ไขและเรียนรู้ใหม่ได้อย่างไร / ฉันจะใส่ความเชื่อและพฤติกรรมของฉันใหม่ได้อย่างไร ฉันจะเอาชนะสิ่งที่หยุดฉันจากการเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้อย่างไร ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้หรือไม่?

การเป็นผู้นำที่โดดเด่นหมายความว่าอย่างไร?

ฉันจะเอาแบบอย่างพวกเขาและเป็นแบบพวกเขาได้อย่างไร?

วันที่ 2: การปฏิบัติและกลยุทธ์ ของแนวความคิดและกระบวนการรูปแบบการเป็นผู้นำแบบแอลฟา (ALPHA Leadership Model)

รูปแบบการเป็นผู้นำของ NLP ได้ช่วยหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา กระบวนการ ฝึกความเป็นผู้นำที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในทันที กระบวนการความคิดของผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่จะเพิ่มความสามารถของผู้นำให้มีความคิดหลากหลายระดับ มีการวางแผน และ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จากความสำเร็จที่โดดเด่นจากสถานการณ์สงครามต่างๆ

ฝึกการเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำเอาจุดเด่นในตัวพวกเขาออกมา กระบวนการการฝึกนี้ทำให้ผู้นำมีเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนา (แทรกแซงเพื่อพัฒนา) และเครื่องมือในการจัดการทางความคิด นำเอาผู้ชนะในตัวทุกคนออกมา

วันที่ 3: การบูรณาการทั้งความรู้,ความคิด และการวางแผนเพื่อกระบวนการ NLP

ทำความเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงตั้งมาตรฐานหรือความคาดหมายไว้ต่ำ และเรียนรู้วิธีการที่จะยกมาตรฐานนี้ให้สูงขึ้นเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

สร้างและปลูกฝัง กรอบความคิดแบบผู้ชนะ (Winning Mindsets) ให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อทำให้ความสำเร็จกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เป็นที่สุดของความเป็นผู้นำ และการโค้ชเพื่อบำบัด ซึ่งจำเป็นสำหรับการเกื้อหนุนให้เกิดผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับสูง (peak performance) ในองค์กรแห่งการคิดค้นเพื่อประสบความสำเร็จ

เพื่อที่จะมีความมุ่งมั่น 100% และทำให้เกิดความมุ่งมั่น 100% นี้ในทุกๆ คนที่คุณกำลังนำอยู่

Winning Mind-set (แนวคิดของผู้ชนะ) มุ่งความสนใจไปที่มาตรฐานที่สูงที่สุด และบรรลุเป้าหมายอย่างเข้มแข็งอดทน ในขณะที่ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อยู่เสมอ

จัดเตรียมและนำเสนอเกี่ยวกับความคิดและการปฏิบัติตามแผนการเพื่อให้สำเร็จไปตามเป้าหมาย

นอกจากจะได้รับพื้นฐานเบื้องต้นของรากฐานสำคัญของ NLP แล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับความคิดและ แง่คิด ในสภาพแวดล้อมเชิงโต้ตอบ ดังคำกล่าวที่ว่า “การเรียนรู้โดยการลงมือทำ” การบรรยายจะเน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

Image title


การลงทะเบียน

   Leader Training Camp, LTC “รุ่นที่ 9 "

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 15 กันยายน 2562 (หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม)


  รับจำนวนจำกัด

  จัดวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 (3วัน 2คืน)

  ที่ MAX สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก


  ขั้นตอนการสมัคร

  1.สมัคร คลิ้กที่นี่

  2. การเดินทาง

      เดินทางด้วยรถบัสที่บริษัทจัดให้

      พบกันที่ ถ.อังรีดูนังต์ ฝั่งเดียวกับสภากาชาดไทย วันที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 05:00

      ดู Google map ถ.อังรีดูนังต์  คลิ้กที่นี่

  3. โอนชำระค่าลงทะเบียนที่"บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่ 026-235-0802”

      ชื่อบัญชี ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำนวน 12,900บาท

      ชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 เท่านั้น

  4.ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail:INFO@LPT.CO.TH

      และท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

  5. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรหัสเข้างานก่อนวันเข้าแคมป์อย่างน้อย 1สัปดาห์

  6. การเตรียมตัวและการแต่งกาย คลิ้กที่นี่

  Tel:   02-026-3369,098-8280121,

  E-mail: INFO@LPT.CO.TH

  Line ID: @Lifeuni

  Facebook: Life Uni


                                 


        ลงทะเบียน LTC