ตารางการจัดสัมมนา UPCOMING EVENTS

AUG 04 FRI Inspiring & Nurturing Parenting หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต INFO
SEP 01 FRI Finding Life Purpose & Passion เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
SEP 15 FRI Ignite Your Life โรงแรมรามาการ์เดน ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 1 INFO
SEP 29 FRI Perfect Health อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ INFO
OCT 06 FRI Finding Life Purpose & Passion เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
OCT 17 TUE The Outstanding Achievers Camp (OAC) วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก INFO
NOV 03 FRI Mindsets of Excellence เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
NOV 17 FRI Perfect Relationship เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 INFO
DEC 07 THU Therapeutic Coaching อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ INFO